Op donderdagmiddag 10 april 2008 zullen zeven sprekers uitleggen welk onderzoek er in wiskunde en informatica verricht wordt `tussen' aan de ene kant het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) in Amsterdam en aan de andere kant het Mathematisch Instituut (MI) en het Leiden Institute of Advanced Computer Science (LIACS) van de Universiteit Leiden.

Na afloop zullen de directeuren van CWI, MI en LIACS een raamovereenkomst ondertekenen die het voortaan mogelijk maakt om met een enkele pennenstreek onderzoekers op deeltijdbasis tussen de instituten uit te wisselen. De middag wordt afgesloten met een receptie.

Locatie: Universiteit Leiden
Snellius zaal 312
Niels Bohrweg 1
Leiden

PROGRAMMA

15.10 Opening, welkom
15.15 Ronald de Wolf - Quantum proofs as a tool for mathematics
15.30 Vladas Sidoravicius - The importance of wrong papers
15.45 Vivi Rottschäfer - Dynamics at CWI and Leiden
16.00 Ronald Cramer - RISC@Amsterdam-Leiden.nl
16.15 Frank de Boer - FAST: Bridging CWI and UL
16.30 Barry Koren - Computational bridge CWI-Leiden-Delft
16.45 Peter Grünwald - CAR
17.00 Ondertekening raamovereenkomst
Receptie

Iedereen is van harte welkom!