Actueel

De vergaderingen van de OCW zijn dit jaar op de volgende data:

De vergaderingen zijn, tenzij anders staat aangegeven, altijd van 13.00-13.45 in zaal 176 van het Snellius. Ze zijn openbaar, tenzij de commissie anders beslist.

Onder het kopje "leden" is de samenstelling van de commissie te vinden. De studenten zijn als regel per jaar vertegenwoordigd. De studentleden kunnen in voorkomende gevallen als spreekbuis van de studenten zaken bij docenten of assistenten aankaarten of, als dat niet tot een oplossing leidt, ze in de OCW inbrengen. Maak als student gebruik van deze mogelijkheid om feedback te geven terwijl de vakken nog lopen!

Evaluatielunches

De traditionele evaluatielunches, waar studenten en docenten bespreken wat er goed ging en wat er beter moet met de verschillende vakken, zijn dit jaar op:

najaarsvakken van het eerste jaar: 21 januari 2016.
najaarsvakken van het tweede jaar: 15 januari 2016.
najaarsvakken van de jaren drie en hoger: 10 december 2015.

voorjaarsvakken van het eerste jaar: 23 juni 2016.
voorjaarsvakken van het tweede jaar: 16 juni 2016.
voorjaarsvakken van de jaren drie en hoger: 19 mei 2016.


De bijeenkomsten zijn, tenzij anders aangekondigd, steeds om 13.00 uur in zaal 176. Alle betrokkenen zijn welkom; voor de lunch wordt gezorgd.