Jaarrapporten

Na afloop van ieder academisch jaar stellen de Opleidingsdirecteur en de Opleidingscommissie gezamenlijk een stuk op, waarin teruggeblikt wordt op het functioneren van de opleiding in het voorbije jaar en er aangegeven wordt wat de voornaamste aspecten zijn om het komende jaar aan te werken. Dit zgn. onderwijsjaarrapport wordt aangeboden aan het Faculteitsbestuur. De tot nu toe opgestelde onderwijsjaarrapporten vind je hieronder.